Category: Pin Siêu tụ điện

Pin Siêu tụ điện – Lithium super capacitor là Siêu tụ điện lai pin Lithium nhằm tạo ra loại Pin lưu trữ có tuổi thọ cao, khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, sạc nhanh, xả dòng lớn để sử dụng trong các thiết bị chuyên dụng và sử dụng làm nguồn điện dự phòng, backup nguồn nuôi mạch điện tử trong nhiều năm liên tục.

Language »