Category: Siêu tụ điện rời (single cell)

Siêu tụ điện rời (single cell) dạng Cell, cell đơn, dạng lá và các hình dạng khác như hình trụ, hình chữ nhật… có điện áp từ 2.5V đến 4.2V với các mức điện dung từ 1F đến vài trăm ngàn F. Khi ghép nối các Siêu tụ điện rời sẽ được khối siêu tụ điện có điện áp, điện dung, dòng xả lớn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Language »