Hướng dẫn sạc Siêu tụ điện đúng cách và an toàn

5
(8)

Siêu tụ điện có khả năng sạc cực nhanh, chỉ vài giây cho tới vài phút có thể sạc đầy 100%. Tuy nhiên, với khả năng sạc cực nhanh nên tụ “hút” dòng rất lớn, với các bộ sạc thông thường, không có chức năng hạn dòng, siêu tụ sẽ làm cho bộ sạc ngắt do quá dòng hoặc thậm chí hư hỏng bộ sạc nếu bộ sạc có chất lượng không tốt.

Để sạc siêu tụ điện dúng cách, an toàn cho siêu tụ và an toàn cho cả nguồn sạc, bạn có thể sử dụng điện trở công suất để sạc hoặc chính xác hơn có thể sử dụng mạch hạn dòng hạ áp để sạc. Bạn cần chuẩn bị các vật liệu sau để tự làm bộ sạc siêu tụ điện đơn giản và có hiệu quả.

  1. Mạch hạ áp hạn dòng (step down) có điện áp đầ vào tối đa 30V. Mạch phải là loại hạn dòng hạ áp, có chức năng điều chỉnh giới hạn dòng đầu ra và điện áp đầu ra.
  2. Nguồn (adapter) hoặc bộ nguồn AC-DC có điện áp lớn hơn điện áp cần sạc (2.7V, 5.4V, 16.2V…) khoảng 10% hoặc hơn
  3. Dây dẫn, kẹp cá sấu + các phụ liệu.

Video hướng dẫn sạc Siêu tụ điện đúng cách và an toàn

Nếu bạn không có thời gian tự làm bộ sạc siêu tụ điện, bạn có thể mua bộ sạc siêu tụ điện hoàn chỉnh Tại đây.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Language »