Sạc điện thoại bằng Siêu tụ điện – Charge your phone battery by super capacitor

5
(4)

Hiện nay Siêu tụ điện đã có điện dung rất lớn với khả năng lưu trữ điện năng lên tới hàng ngàn mAh, vì vậy mà việc sử dụng Siêu tụ điện để sạc điện thoại là rất khả thi. Ưu điểm là khả năng sạc lại của Siêu tụ điện rất nhanh, nếu bạn có bộ nguồn sạc đủ lớn, chỉ cần vài chục giây hoặc vài phút là có thể sạc đầy điện cho Siêu tụ sau khi Siêu tụ đã cung cấp hết điện năng phục vụ cho sạc pin điện thoại.

Sạc điện thoại bằng Siêu tụ điện

Video dưới đây do www.sieutu.com thực hiện để test khả năng sạc điện thoại từ 1 siêu tụ điện 3.6V 2000F (2.000.000.000uF). Thành phần test bao gồm: 01 Siêu tụ điện 3.6V 2000F, 01 mạch boost điện áp lên 5V cung cấp cho sạc điện thoại thông qua cổng USB.

Sạc điện thoại bằng Siêu tụ điện

Hi vọng rằng video thực tế trên đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về khả năng, tính năng của Siêu tụ điện trên thực tế.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Language »